خروج از نسخه قابل چاپ

گروه تعالی کسب و کار فردا پدید

sliderphoto
         

COSO ERM Framework

Principles of COSO ERM

  » خدمات قابل ارائه   » درباره ما

اهم خدمات مشاوره ای و اطمینان دهی:

1. مشاوره مدیریت( تعالی کسب و کار ).2. مدیریت ریسک بنگاه.3. آموزش درحوزه ی انواع حسابرسی و تکنیک های مرتبط با تعالی کسب و کار.4. حسابرسی داخلی.5. حسابرسی عملیاتی.6. حسابرسی عملکرد.7. ارزیابی و بهبـود کنتــرل داخلـــی.8. مشــاوره مـالـــی.9.طـراحــی سیستمهــای اطلاعـات مـالــی.10. حسابداری(دفترداری)

گروه تعالـی کسب و کار فردا پدید، گـروهـی متشکل از افـراد حـرفه ای با شایستگی بالا، مشاوران، موسسات مشاوره ای و متخصصینی است که در حوزه ی تعالی کسب و کار با یکدیگر همکاری می کنند. 

  » ارتباط با ما


تلفن : 02188890120
پست الکترونیک: info@fardapadid.com

 

به تازگی ویرایش شده

  تلفن : 02188890120  پست الکترونیک: info@fardapadid.com   پیشنهادها و انتقادات خود را اینجا به ما بگویید  

لطفا برای دسترسی به شناسنامه ی دوره های آموزشی حسابرسی، روی عناوین مورد نظر کلیک کنید. حسابرسی داخلی ( مقدماتی) حسابرسی داخلی (پیشرفته) حسابرسی صورتهای مالی (رویکرد مدیریت ریسک حسابرسی) حسابرسی عملیاتی ( مقدماتی) حسابرسی عملیاتی (پیشرفته) حسابرسی داخلی و عملیاتی(دور

گـروه تعالـی کسب و کار فردا پدید، گـروهـی متشکل از افـراد حـرفه ای با شایستگی بالا، مشاوران، موسسات مشاوره ای و متخصصینـی است کـه در حــوزه ی  تعـالـی کسب و کـار با یکدیگــر همکـاری مـی کنند. سر گروه دکتر حمیدرضا ارجمندی  ايشان حسـابدار رسمی، عضو انجمن حسا

اهم خدمات مشاوره ای و اطمینان دهی: 1. مشاوره مدیریت( در حوزه ی تعالی کسب و کار) 2. مدیریت ریسک بنگاه 3. آموزش درحوزه ی انواع حسابرسی و تکنیک های مرتبط با تعالی کسب و کار 4. حسابرسی داخلی 5. حسابرسی عملیاتی 6. حسابرسی عملکرد 7. ارزیابی و بهبود کنترل داخلی 8. مشاوره


به نام خدا پیشگفتار (چاپ دوم) تغییر به عنوان اصلی تغییرناپذیر همواره وجود د اشته و دارد. در طـول تـاریـخ، شـاهد تغییرات فراوانـی در زمینه های گوناگون بوده ایم. شاید یکی از عوامل مهمی که روزگار ما را از دیگران روزگاران یا اعصار، متفاوت می کند، شتاب گرفتن سرسام آور تغییرات

جامعه حسابداران رسمی ایران انجمن حسابداران خبره ایران انجمن حسابرسان داخلی ایران انجمن بین المللی حسابرسان داخلی ( IIA ) انجمن مشاوران مدیریت ایران سازمان امور مالیاتی کشور انجمن حسابداری ایران سازمان حسابرسی