خروج از نسخه قابل چاپ

گروه تعالی کسب و کار فردا پدید

sliderphoto
        

COSO ERM Framework

Principles of COSO ERM

  » خدمات قابل ارائه   » درباره ما

اهم خدمات مشاوره ای و اطمینان دهی:

1. مشاوره مدیریت( تعالی کسب و کار ).2. مدیریت ریسک بنگاه.3. آموزش درحوزه ی انواع حسابرسی و تکنیک های مرتبط با تعالی کسب و کار.4. حسابرسی داخلی.5. حسابرسی عملیاتی.6. حسابرسی عملکرد.7. ارزیابی و بهبـود کنتــرل داخلـــی.8. مشــاوره مـالـــی.9.طـراحــی سیستمهــای اطلاعـات مـالــی.10. حسابداری(دفترداری)

گروه تعالـی کسب و کار فردا پدید، گـروهـی متشکل از افـراد حـرفه ای با شایستگی بالا، مشاوران، موسسات مشاوره ای و متخصصینی است که در حوزه ی تعالی کسب و کار با یکدیگر همکاری می کنند. 

  » ارتباط با ما
آدرس : تهران ، میدان دکتر فاطمی ( جهاد ) ، خیابان شهید بهرام مصیری ( کامران ) ، پلاک 15 ، واحد 7
کد پستی : 1415895398
تلفن : 88890120 و 88807656
فکس : 88806065
صندوق پستی : 5544 - 14155
پست الکترونیک: info [at] fardapadid [dot] com
به تازگی ویرایش شده

لطفا برای دسترسی به شناسنامه ی دوره های آموزشی حسابرسی، روی عناوین مورد نظر کلیک کنید. حسابرسی داخلی ( مقدماتی) حسابرسی داخلی (پیشرفته) حسابرسی صورتهای مالی (رویکرد مدیریت ریسک حسابرسی) حسابرسی عملیاتی ( مقدماتی) حسابرسی عملیاتی (پیشرفته) مدیریت ریسک بنگاه نمونه گی

گـروه تعالـی کسب و کار فردا پدید، گـروهـی متشکل از افـراد حـرفه ای با شایستگی بالا، مشاوران، موسسات مشاوره ای و متخصصینـی است کـه در حــوزه ی  تعـالـی کسب و کـار با یکدیگــر همکـاری مـی کنند. سر گروه دکتر حمیدرضا ارجمندی  ايشان حسـابدار رسمی، عضو انجمن حسا

اهم خدمات مشاوره ای و اطمینان دهی: 1. مشاوره مدیریت( در حوزه ی تعالی کسب و کار) 2. مدیریت ریسک بنگاه 3. آموزش درحوزه ی انواع حسابرسی و تکنیک های مرتبط با تعالی کسب و کار 4. حسابرسی داخلی 5. حسابرسی عملیاتی 6. حسابرسی عملکرد 7. ارزیابی و بهبود کنترل داخلی 8. مشاوره


به نام خدا پیشگفتار (چاپ دوم) تغییر به عنوان اصلی تغییرناپذیر همواره وجود د اشته و دارد. در طـول تـاریـخ، شـاهد تغییرات فراوانـی در زمینه های گوناگون بوده ایم. شاید یکی از عوامل مهمی که روزگار ما را از دیگران روزگاران یا اعصار، متفاوت می کند، شتاب گرفتن سرسام آور تغییرات

جامعه حسابداران رسمی ایران انجمن حسابداران خبره ایران انجمن حسابرسان داخلی ایران انجمن بین المللی حسابرسان داخلی ( IIA ) انجمن مشاوران مدیریت ایران سازمان امور مالیاتی کشور انجمن حسابداری ایران سازمان حسابرسی  

آدرس :   تهران ، میدان  دکتر  فاطمی ( جهاد ) ، خیابان  شهید بهرام مصیری ( کامران ) ، پلاک 15 ، واحد 7 کد پستی :  1415895398  تلفن : 88890120 و 88807656 فکس : 88806065 صندوق پستی : 5544 - 14155 پست الکترونیک: info [at] fardapadid [dot] com   پیشنهادها و انتقادات خود را اینجا به ما بگویید function initialize() { var myLatlng = ne