خروج از نسخه قابل چاپ

موسسه حسابرسی و مشاوره فرداپدید ( حسابداران رسمی )

برگزاری دوره های کاربردی حسابرسی داخلی در محل کار شما
sliderphoto
            
  » خدمات قابل ارائه   » درباره ما

مجموعه ی توانمنديها و خدمات قابل ارائه توسط اين موسسه در چارچوب قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران ، استانداردها و رهنمودهای مربوط ،مشتمل بر حسابرسی صورتهای مالی، داخلی و عملیاتی ،  خد مات حسابداری ،مشاوره مالیاتی ، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی   و سایر خدمات به شرح زیر می باشد :

موسسه حسابرسی و مشاوره فردا پدید در تاریخ 1377/8/3 تحت شماره 10580 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده واز آذرماه 1377 عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران می باشد. این موسسه در تاریخ 1390/10/10 باکد 721263 به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران در آمده و نام آن به موسسه حسابرسی و مشاوره فردا پدید (حسابداران رسمی) تغییر یافت.

  » ارتباط با ما
آدرس : تهران ، میدان دکتر فاطمی ( جهاد ) ، خیابان شهید بهرام مصیری ( کامران ) ، پلاک 15 ، واحد 7
کد پستی : 1415895398
تلفن : 88890120 و 88807656
فکس : 88806065
صندوق پستی : 5544 - 14155
پست الکترونیک: info [at] fardapadid [dot] com
به تازگی ویرایش شده

به نام خدا پیشگفتار (چاپ دوم) تغییر به عنوان اصلی تغییرناپذیر همواره وجود د اشته و دارد. در طـول تـاریـخ، شـاهد تغییرات فراوانـی در زمینه های گوناگون بوده ایم. شاید یکی از عوامل مهمی که روزگار ما را از دیگران روزگاران یا اعصار، متفاوت می کند، شتاب گرفتن سرسام آور تغییرات

تاريخچه فعالیت موسسه حسابرسی و مشاوره فردا پدید در تاریخ 1377/8/3 تحت شماره 10580 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده واز آذرماه 1377 عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران می باشد. این موسسه در تاریخ 1390/10/10 باکد 721263 به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران در آمده و نام آن

در راستای رعایت ابلاغیه شماره 107474 مورخه 1391/12/9  مدیریت محترم نظارت بر ناشران اوراق بهادار ، در خصوص رعایت الزامات مربوط به دستور العمل کنترل داخلی ، منشور های کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی ، با عنایت به تجربیات این موسسه در زمینه انجام حسابرسی داخلی مطابق استانداردهای بین ا

برخی ازمشتریانی که مستقیما از این موسسه خدمات حرفه ای دریافت کرده اند ویا گزارشهای حرفه ای مربوط ،  حداقل به امضای یکی ار شرکای موسسه رسیده است:                    

   مجموعه  ی توانمنديها و خدمات قابل ارائه توسط اين موسسه به شرح زير مي باشد :         الف –  حسابرسی خدمات حسابرسي  قابل ارائه توسط اين موسسه شامل انواع حسابرسی از جمله موارد زیر است : 1/ الف  –  حسابرسـی صورتهای مالی  (Financial Statements Audit)  م

به مناسبت سالروز تولد همکار گرامی سرکار خانم مهری محبی الوارسی:  

تعیین اولویتهای فعالیت حسابرسی داخلی مطابق مفادبند 2010 استاندارد های بین المللی حسابرسی داخلی (IIA) ، رئیس حسابرسی داخلی(CAE)  باید برای تعیین اولویتهای فعالیت حسابرسی داخلی،برنامه ای مبتنی بر ریسک،در راستای اهداف سازمان تهیه کند.اغلب سوال می شود که حسابرسـان داخلی چگونه می

یاد داشت های حرفه ای - 1392/10/07 یاد داشت های حرفه ای ( به صورت تصویر و نمودار) ـ 1392/10/15 یاد داشت های حرفه ای - 1392/10/23 یاد داشت های حرفه ای - 1392/11/02 یاد داشت های حرفه ای - 1392/11/03 یاد داشت های حرفه ای - 1392/11/24 یاد داشت های حرفه ای - 1393/01/11 یاد داشت های حرفه ای - 1393/07/12 یاد داشت های حرفه ای

مرحله اول : برنامه ریزی مرحله دوم : ارزیابی نهایی کنترل داخلی (مشتمل بر آزمون کنترل های مناسب) مرحله سوم :ارزیابی نتایج عملکرد(تحلیل شکاف) مرحله چهارم :بررسی های تکمیلی مرحله پنجم : تدوین گزارش حسابرسی مرحله ششم: پیگیری نتایج رسیدگی (بخش پنجم کتاب راهنمای حسابرسی داخلی

ریسک بنگاه از طریق انجام اقدامات زیر ارزیابی می شود: شناسایی فعالیتهای مهم شناسایی اهداف فعالیتهای مهم شناسایی عوامل ریسک دستیابی به اهداف فعالیتهای مهم شناسایی اقدامات یا فعالیتهای کنترلی تعیین ضریب اهمیت اقدامات/ فعالیتهای کنترلی آزمون کنترل ه