خروج از نسخه قابل چاپ

درباره ما

درباره ما

تاريخچه فعالیت

موسسه حسابرسی و مشاوره فردا پدید در تاریخ 1377/8/3 تحت شماره 10580 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده واز آذرماه 1377 عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران می باشد. این موسسه در تاریخ 1390/10/10 باکد 721263 به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران در آمده و نام آن به موسسه حسابرسی و مشاوره فردا پدید (حسابداران رسمی) تغییر یافت.

 

چشم انداز 1400 :

ما نیز متناسب با تغییرات بنیا دی در  جهان از جمله در زمینه سازماندهی و فناوری  باید تغییراتی در این موسسه ایجاد کنیم.

سازماندهی  به این معنی است که ما می توانیم سازماندهی موسسه را مهندسی مجدد کنیم تا به اهدافمان دست یابیم.

فناوری  ارتباط موثر با مشتریان و بین همکاران ، گسترش دانش، استفاده موثر از زمان و آزاد سازی منابع است.  به این معنی که ما می توانیم از فناوری اطلاعات در همه موارد یا جنبه ها استفاده کنیم و همچنین از دستورالعمل حسابرسی منحصر به فرد خود بهره مند گردیم.

چشم انداز 1400  ما ، بهترین کارکرد گروهی، تمرکز بر پیروزی در بازار و ارائه خدمات بی نظیر به مشتریان است.

با عنایت به تغییرات فوق الذکر ، اکنون وقت آن است که راهبردهای مناسب اتخاذ کنیم.

ارزش های مورد توجه ما:

  • درستی ،احترام و کار گروهی
  • توانایی،جدیت و شجاعت در رهبری موسسه
  • ایجاد روابط مبتنی بر انجام کار درست

راهبرد های ما:

√   تمرکز بر پیروزی در بازار از طریق ارائه خدمات بی نظیر به مشتریان و حداکثر استفاده از فرصتها در بازار.

√  ایجاد بهترین کارکرد گروهی از طریق جذب کردن،توسعه دادن و اعتماد کردن به بهترین همکاران از هر قوم و هرنقطه کشور.

√  قوی شدن  در سطح ملی از طریق استفاده موثر از مزیت فناوری 

 

اعضای هیئت مدیره :

 1- آقـاي  حميد رضا ارجمندي

 - ايشان حسـابدار رسمي ، عضو انجمن حسابداران خبره ایران(دارای عنوان حسـابدار مستقل) و عضو انجمن حسـابرسـان داخلـی ایـران (دارای عنوان حسـابرس داخلـی خبره) و عضو انجمن بین المللی حسابرسان داخلی (IIA) ، فارغ التحصیل دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران ودانش آموخته دوره DBA (دکترای مدیریت کسب وکار ) دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران است .

آقای ارجمندی از سال 1351 تا کنون در حرفه ی حسابرسی و مشاوره مدیریت اشتغال داشته و اهم سوابق حرفه ای نامبرده - با ذکر آخرین سمت  -  علاوه بر مسئولیت و سمت فعلی ایشان در این موسسه، به شرح زیر می باشد :

    o  عضو فعلی کارگروه حسابرسی داخلی وعملیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران

    o  عضو فعلی کمیته پذیرش حسابدار مستقل – انجمن حسابداران خبره ایران

    o  عضو  فعلی کمیته های حسابرسی تعدادی از شرکت های پذیرفته شده در  
        بورس اوراق بهادار تهران

    o  عضو فعلی کمیته حسابرسی یکی از بانکهای بزرگ

    o    مدیر ارشد واحد حسابرسي عملياتي موسسه حسابرسي مفيد راهبر

    o  رئيس هیأت اجرایی و مسئول واحد حسابرسي عملياتي سازمان حسابرسي

    o    عضو هيأت مديره موسسه حسابرسي تأمين اجتماعي

    o    عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران   

    o    مديرارشد و عضوهيأت عامل سازمان حسابرسي

    o  مدير عامل مؤسسه حسابرسي شاهد (ادغام شده در سازمان حسابرسي)

    o  عضو هيأت عامل مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان  ( ادغام شده در سازمان  حسابرسي)

 

کتاب راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی (چارچوب فرایند های یکپارچه )

افزون بر این ، کتاب مدیریت ریسک حسابرسی ( از انتشارات نشر معین ، چاپ اول 1377 ) ، اولین کتاب در این زمینه و با این عنوان در ایران ، توسط آقای ارجمندی ترجمه و تألیف شده و نیز کتاب راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی (چارچوب فرایند های یکپارچه ) – انتشارات معین ، چاپ اول 1390 و چاپ دوم (ویرایش دوم) شهریور 1396 – توسط ایشان تألــیف شده است . نامبرده عــلاوه بر عضــویت در کارگـــروه تدوین دستورالعملهای حسابرسی سازمان حسابرسی (نشریات شمــــاره 95 و 150 ) و تدوین دسـتورالعمل های حسابرسی عملیاتی برای سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبر ، مقالات متعددی نیز به نشریات حرفه ای داخل کشور ارائه کــرده است . ایشان سوابق قابل مـــلاحظه ای در خصوص تدریس درس حسابرسی پیشرفته در دوره های کارشناسی ارشد رشته حسابداری داشته و همچنین تدریس مدیریت ریسک بنگاه (ERM) و مدیریت ریسک حسابرسی ، استانداردهای حسابرسی ، رویکردهای حسابرسی داخلی ، عملکرد و عملیاتی و تکنیک های مرتبط با خدمات حسابرسی و مشاوره مدیریت از طریق برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی ویژه در مراکز آمــــــوزشی معتبر ،بخشی از کـارنامه ی  فرهـــــــنگی و  آموزشی آقای ارجمندی می باشد.
 


2- آقای احسان رضایی

ایشان حسابدار رسمی،عضو انجمن حسابداران خبره ایران و لیسانس مدیریت بازرگانی است.

آقای رضایی ازسال 1360 تاکنون در حرفه حسابرسی،مدیریت اجرایی ومشاوره مدیریت اشتغال داشته و اهم سوابق حرفه ای و اجرایی نامبرده،علاوه برمسئولیت وسمت فعلی ایشان دراین موسسه ،به شرح ذیل می باشد:

·       اشتغال دربخش حرفه ای موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی وسازمان برنامه(ادغام شده در سازمان حسابرسی)درسطوح مختلف حرفه ای

·       اشتغال دربخش حرفه ای موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان (ادغام شده در سازمان حسابرسی) درسطوح مختلف حرفه ای

·       عضو هیئت مدیره ومعاون مالی شرکت زربال (سهامی خاص)

·       عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت مرغ مادر زربال(سهامی خاص)

·       عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت مرغ گوشتی زربال (سهامی خاص)

·       عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت فرآورد زربال (سهامی خاص)

 


3-آقای ابوالفضل اسلامی

-       ایشان حسابدار رسمی ، عضو جامعه مشاوران  رسمی مالیاتی ایران، عضو انجمن حسابداری ایران و فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی است .

آقای اسلامی از سال 1344 در وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل مالیات بر شرکتها)  اشتغال داشته و در تاریخ 1374/09/20 به افتخار بازنشستگی نائل شده است . اهم سوابـق حرفه ای نامبرده ـ با ذکر آخرین سمت ـ علاوه بر مسئولیت و سمت فعلی ایشان در این موسسه ، به شرح زیر می باشد:

·     معاون مدیر کل مالیات بر شرکتها 
·    ممیز کل مالیات بر شرکتها
·    سرممیز مالیات بر شرکتها
·    عضو هیئت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم  (مصوب اسفند ماه 1366 ) با حفظ سمت قبلی 
ضمناً آقای اسلامی در سالهای اخیر به ارائه خدمات مشاوره ای اشتغال داشته است .