خروج از نسخه قابل چاپ

قابل توجه متقاضیان محترم همکاری

به نام خدا

متقاضیان محترم همکاری

باسلام 

ضمن تشکر از کلیه همکارانی که فرم درخواست همکاری(1) را تکمیل نموده اند ، به این وسیله به استحضار می رساند که فرمهای مربوط دردست بررسی است و باتوجه به راهبردها و نیازهای فعلی موسسه و اولویتهای مورد نظر، اقدامات مقتضی در حال انجام است.بدیهی است به منظور رعایت ارزشهای اخلاقی  و رفتار منصفانه ،متقاضیانی که از امتیاز بیشتری در هر مرحله ازفرایند جذب برخوردار باشند به مرحله بالاتر صعود می کنند.

شایان توجه است که به دلیل محدودیتهای موجود ممکن است در برخی موارد فرایند جذب با تاخیر صورت گیرد.ازاین بابت پیشاپیش پوزش میطلبم. بدیهی است تکمیل فرم فوق الذکر هیچ گونه تعهدی را برای متقاضیان محترم و این موسسه ایجاد نمی کند. با این حال، همه فرمهای تکمیل شده در آرشیو الکترونیکی موسسه باقی می ماند تا ضمن حفظ رابطه حرفه ای با شما عزیزان، در صورت فراهم شدن زمینه مناسب ، حسب مورد، مجددا مورد بررسی قرارگیرند.

                                                                                                                                 با سپاس فراوان

                                                                                                                               حمیدرضا ارجمندی

                                                                                                                                    مدیر عامل