خروج از نسخه قابل چاپ

خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه حسابرسی

اهم خدمات مشاوره ای و اطمینان دهی:

1. مشاوره مدیریت(به ویژه در حوزه ی تعالی کسب و کار)

2. مشاوره در زمینه ی سرمایه گذاری در سهام شرکتها

3. مدیریت ریسک بنگاه

4. آموزش درحوزه ی انواع حسابرسی و تکنیک های مرتبط با تعالی کسب و کار

5. حسابرسی داخلی

6. حسابرسی عملیاتی

7. حسابرسی عملکرد

8. ارزیابی کنترل داخلی

9. مشاوره مالی

10. مشاوره مالیاتی

11. طراحی سیستمهای اطلاعات حسابداری

12. حسابداری(دفترداری)