درباره مادرباره مادوشنبه 8 دی 1399گروه تعالی کسب و کار فرداپدید، گروهی متشکل از افراد حرفه ای با شایستگی بالا، مشاوران، موسسات مشاوره ای و متخصصینی است که در حوزه ی تعالی کسب و کار با یکدیگر همکاری می کنند.
1 نتیجه